Giftsanera – bygg inte ut Skutudden

Svar på insändaren ”Skutuddens utbyggnad gynnar naturreservatet” den 10 september:

Ordföranden i Nacka naturreservatsnämnd, Peter Zethraeus (M), skriver att det är ologiskt att grannar och miljöorganisationer motsätter sig utbyggnaden av varv och marina med ny väg med mera i Skogsö naturreservat.

Men den bristande logiken står han själv för. Både när han menar att utbyggnaden är en förutsättning för muddring och nytt vatten/avlopp, och när han hävdar att kringboende oroar sig för ökad vägtrafik utan att veta omfattningen av exploateringen.

Att sanera farliga miljögifter kan och bör Nacka kommun göra oavsett den planerade utbyggnaden, just för att betala gamla miljöskulder. Att boende och andra fruktar ökad biltrafik och vill värna om de natur- och rekreationsvärden som kommer att förstöras i reservatet är också logiskt.

Den utsatta förhandlingen i Mark- och miljödomstolen blev uppskjuten den 16 augusti, enligt domstolen därför att Nacka kommun vill komma med nya handlingar om en större utbyggnad än den ursprungligen tänkta.

Bristen på fullständig information om planerna upprör även ledamöter i naturreservatsnämnden. Zethraeus har också fel att utbyggnaden är i enlighet med naturreservatets föreskrifter. Där står bl a att det är förbjudet att ändra topografi, schakta, spränga med mera.

Jocke Nyberg, vice ordförande Saltsjöbadens Naturskyddsförening

Jan Åman, ordförande Nacka Miljövårdsråd