ANNONS

”Gillegården hotas inte”

Gillegården rotebro
Anna-Lena Johansson (L) hoppas kunna snart återkomma med positivt besked om Gillegården.
Vård- och omsorgsnämndens ordförande Anna-Lena Johansson (L) svarar på insändaren ”Bara pensionärer det gäller så det är väl inte så viktigt” som publicerades den 13 september.
ANNONS

Som ni skriver drabbades Gillegården under försommaren av vattenskador, vilket är skälet till att seniorträffarna tillfälligt har flyttats till Helenelundsgården. Det är fastighetsägarens ansvar att renovera lokalen.

Jag förstår att ni som brukar delta i träffarna saknar närheten dit. Jag vill betona att inget beslut är fattat om att lägga ner verksamheten, och att vård- och omsorgskontoret arbetar för att hitta en bra lösning.

Att det borde sitta ett anslag på dörren håller jag med om och det är nu ordnat. Jag hoppas att vi snart kan återkomma med positivt besked.

Anna-Lena Johansson (L), ordförande i vård- och omsorgsnämnden