Glädjande samsyn kring idrottsytorna

Svar på insändaren ”Var ska barn idrotta i nya Hagastaden” den 12 maj:

Det är glädjande att Folkpartiet genom Richard Bengtsson och Daniele Fava delar majoritetens analys om det skriande behovet av nya idrottsytor som finns i norra innerstaden. Att det verkar råda en samsyn över blockgränserna om områdets behov bådar gott för den slutliga planeringen av området.

Att få till fler idrottsytor är hög prioritet för den nya majoriteten. I 2015 års budget har den socialdemokratisk ledda majoriteten skjutit till en extra miljard för idrottsinvesteringar fram till 2018. Därtill har berörda förvaltningar ett uppdrag att alltid se över behoven att bygga en fullstor hall eller fotbollsmatta vid nybyggnation av nya skollokaler. Med detta tillvägagångsätt kommer vi få ett än bättre utfall av nybyggnation av idrottsytor över hela staden.

Vi har planerat för att ge utrymme för en fullstor hall och en fotbollsmatta i Hagastaden. Byggandet av Hagstaden är en lång process, och först 2025 kommer allt vara klart. Vi i den socialdemokratisk ledda majoriteten kommer att ta vårt ansvar, och säkerställa att mark avsätts så att idrottsytorna finns på plats när området är klart.

Efter att den dåvarande socialdemokratiskt ledda majoriteten 2004 såg till att bygga ut idrottsytorna i Vasaparken uteblev idrottsinvesteringarna för stadsdelen under alliansens tid vid makten. Under de följande åren blev invånarna på Norrmalm gång på gång snuvade på utbyggnaden av idrottytor, exempelvis gick de stora planerna på en idrottshall vid Vanadisberget helt om intet.

Vi har högre ambitioner för Stockholm och kommer säkerställa Hagastadens behov av ytor för fysisk rekreation, samt stadsdelsens föreningslivs behov av nya träningsanläggningar.

Emilia Bjuggren (S),

idrottsborgarråd

Ulla Sjöberg (S), gruppledare Norrmalms stadsdelsnämnd