Glest byggt är inte miljövänligt

Utan grönområden att andas i minskar livskvaliteten, menar skribenten.
Utan grönområden att andas i minskar livskvaliteten, menar skribenten.

Svar på insändaren ”Sprid ut staden bättre” den 19 november:

Det låter naturligtvis lockande med ”gröna kilar”, men det är också ett välkänt faktum bland trafikforskare att det amerikanska stadsbyggnadskoncept med glest byggda städer som svenska kommunpolitiker och planerare har anammat inte är särskilt miljövänligt.

Denna typ av stadsbebyggelse medför större transportbehov än en jämförbar traditionell stenstad, och den är därför mera energikrävande. Större energiförbrukning för transporter medför till exempel större utsläpp av koldioxid.

Den här aspekten har för övrigt nästan helt saknats i diskussionen om Förbifart Stockholm, ett projekt som bidrar till utglesningen av Storstockholm.

De flesta stockholmare tycks tro på myten om att förbifarten kommer att minska trafikbelastningen på innerstaden.

Arne