Glöm inte anslutningarna till pendeltågstrafiken

Det låter väl bra att få fler pendeltåg och att de går oftare. Men, har SL också tänkt på matarbussarna?

Själv bor jag utmed linje 528. Den linjen har anslutningshållplats till pendeltågen i Helenelund. Kommer man att utöka busstrafiken så att det finns en buss som passar alla tåg, både i Sollentuna och i Helenelund?

Och framför allt, låt även Sollen­tuna bli en anslutningshållplats, anpassa busstidtabellen så att bussen från Sollentuna inväntar pendel­tågen. Som det är nu finns bara en buss i timmen kvällstid, från Helenelund.