Glöm inte att säga hej!

Den sista tiden har jag lagt märke till att människor inte vill möta varandra med ett glatt leende. Detta gör mig väldigt irriterad. Känner man inte varandra så bra, då tycker många att det är inte är någon mening medatt säga ett vanligt ord på tre bokstäver, ett HEJ!. Men det är inte så, kommunikation är väldigt viktig när man arbetar eller studerar tillsammans. Det ger en bättre stämning och man känner sig inte utanför. Arbetet eller studierna kommer att gå lättare.

En stor förändring kommer att ske åt den positiva sidan, det är inte bara jag som säger så. Låt oss börja vara mer vänliga mot varandra!

En person som vill få en ­positiv stämning