Gör alla röster lika värda

När jag går och röstar vill jag att min röst ska vara lika mycket värd som din röst, och att platserna i kommunfullmäktige sedan ska fördelas rättvist efter antalet röster som partierna fått. Jag tror att de flesta håller med mig.

Men så fungerar det inte i praktiken i Stockholms stad idag. Med dagens sex valkretsar blir det en krånglig och skev matematik som gynnar stora partier och missgynnar små. För att göra en lång historia kort så ”kostar” platserna i kommunfullmäktige olika antal röster beroende på i vilken valkrets rösterna läggs. Totalen i staden räknas inte.

Det är ju helt orättvist. Både för partierna och för dig som röstar. Det skadar demokratin, för varför ska man rösta när rösterna inte är lika mycket värda?

I senaste valet ”kostade” varje mandat för Miljöpartiet 4 652 röster, medan Kristdemokraternas enda mandat ”kostade” hela 18 705 röster. I valet dessförinnan drabbades Centerpartiet av liknande fördelning, och i andra val har andra partier drabbats.

Principen en man, en röst sätts ur spel. Det här är helt åt skogen! Stockholm har en bristfällig valkretsindelning. Minska antalet valkretsar från sex till två eller tre så blir det mycket mer demokratiskt.

Kommunfullmäktige bör omgående besluta om ny valkretsindelning, och därefter fastställer länsstyrelsen beslutet. Det är inget svårt beslut men för att hinna med förändringen innan valet 2014 krävs att Stockholms stad sätter ner foten i frågan. Nu!

Några partier i kommunfullmäktige har sagt sig vilja ändra detta, andra tiger still. Vill vi ha demokrati? Vad väntar vi i så fall på?

Mikael Valier (KD) gruppledare i Kungsholmens stadsdelsnämnd