Gör det inte ännu sämre längs Valhallavägen

Det är med bestörtning jag läser programförslaget om Västra Valhallavägen (Stockholm.se/vastravalhallavagen). Det har inte tagits någon hänsyn till oss som bor i denna redan bullriga, avgasosande och smutsiga miljö. Vi bor i en Östermalmsförsamling men tillhör Norrmalms stadsdelsnämnd.

Jag känner att ingen tar tillvara våra intressen. Med allt planerat och det pågående byggandet på Östermalm kommer inte trafikintensiteten att bli mindre utmed Valhallavägen fastän den tunga trafiken försvinner. Och med fler byggnader längs vägen kommer luften att ”stängas in” och bli sämre. Jag är inte emot att det byggs fler bostäder i innerstan, men man måste ju tänka på miljön och livskvaliteten och de som ska bo här. Att Engelska skolan flyttas och det byggs idrottshallar är bra, men sedan måste man tänka till.

Bostäder från ”Nyponet” och ned mot Roslagstull kan man kanske bygga till en del, men inte så att ”luften stängs in” och orsakar miljöförsämringar. Mellan ”Nyponet” och Odengatan bör det inte byggas hus alls. Den gröna lunga som i dag finns i form av en liten park mellan Surbrunnsgatan och Odengatan bör bevaras i stället för den planerade ”Esplanadplatsen”, ett stenlagt gångstråk, visserligen med en allé, men med betydligt mindre grön yta och färre träd.

Stoppa tanken på den dubbelriktade trafiken mellan Surbrunnsgatan och Valhallavägen på den södra sidan. Korsningen Odengatan/Valhallavägen är inte utredd ännu med tanke på framtida kollektivtrafik och en eventuell spårvagnslinje.

Jag har bott här så länge, skickat iväg mina barn till skolan med hjärtat i halsgropen efter denna väg, sett hur miljön försämrats, inte kunnat öppnat fönster, tvättat smutsiga fönster (4-glas) och fönsterbrädor som är svarta av sot och partiklar. Jag vill inte ha det sämre. Och inte att mina medmänniskor ska ha det heller. Gå in och läs om programmet och tänk och tyck till nu! Före den 29 augusti annars går det ej att överklaga. Inte nya bostäder till vilket pris som helst.

45 års boende Valhallavägen

En del nybyggen längs Valhallavägen ner mot Roslagstull kan skribenten acceptera, men inte så att miljön blir ännu sämre.Arkivbild

Man måste ju tänka på miljön och livskvaliteten och de som ska bo här.