Gör det lättare att betala för SL-resan

Svar på insändaren ”Inga gratisluncher i kollektivtrafiken” den 26 november:

Herr Kalderén har uppenbarligen inte så mycket erfarenhet av kollektivtrafik, det framgår av hans insändare.

Han konstaterar att det kostar pengar att köra bussar. Det är en insikt. Men betalningsviljan har minskat. Det är ett faktum, SL:s intäkter har sjunkit under senaste året. Förklara det, den som kan!

Jo det har blivit krångligare att betala, det är den enkla förklaringen. Det är säkert inte den enda, men den viktigaste.

Lösning: Förenkla hela resandet genom enhetstaxa och helst med öppna spärrar. Det skulle ge flyt i åkandet!

Mats Nittve (MP)