Gör det lättare att vara cyklist i stan

Jämt och ständigt pratas det om att man som miljömedveten medborgare ska välja cykeln eller åka kollektivt i stället för att ta bilen, så ofta som det är möjligt.

Det är någonting som vi instämmer med helt.

Men det finns i dag hinder som minskar incitamenten för att just välja cykeln på morgonkvisten på väg till jobbet eller skolan.

I vår mening finns det en sak som är extra hämmande för innerstadsbor gällande cykling och det är att man inte får cykla mot enkelriktat.

Vi förstår att cyklister inte kan cykla hur som helst i staden och på större vägar borde cyklister hålla sig till cykelbanorna för att inte skapa anarki i trafiken och och utgöra en trafikfara.

Däremot tror vi att man på mindre gator som är lågtrafikerade kan få cykla mot enkelriktat.

Det skulle innebära att sträckan från punkt a till punkt b kan förkortas och med kortare transportväg kan fler vilja cykla.

Med ordentlig skyltning på dessa gator kan både cyklisten och den eventuellt mötande bilisten bli mer uppmärksamma för att minska olycksrisken.

Det är dags att våga tänka nytt när det gäller trafik och miljö i innerstaden.

Louise Stenberg

Carl Nordblom

MUF