Gör gymnasiet till ett måste för alla

Moderaterna pratar ofta om att alla ska jobba. Men de har inte klarat av att rusta unga människor för framtidens jobb. Ungdomsarbetslösheten ökar bland unga utan utbildning, samtidigt som regeringen minskar antalet utbildningsplatser.

Allt fler i Sollentuna hamnar i långvarigt utanförskap. I Sollentuna finns det minst 228 viktiga skäl till att införa förlängd skolplikt. Av de 913 tjugoåringar som bor i Sollentuna står 25 procent utan en fullföljd gymnasieutbildning. Det är 228 unga människor som riskerar att stå otillräckligt rustade för dagens och framtidens arbetsmarknad.

En del av dessa unga kommer att skaffa de kunskaper och den kompetens de behöver på annat sätt, eller läsa in sin gymnasieutbildning som vuxna. Vi menar dock att alla borde ha fått rätt förutsättningar från början. När näst intill samtliga arbetsgivare kräver gymnasieutbildning ska inte ungdomar stå utan en gymnasieexamen.

Därför föreslår vi socialdemokrater nu att gymnasieskolan görs obligatorisk upp till 18 års ålder. Det är ett ambitiöst, men realistiskt steg. I dag går de allra flesta, cirka 99 procent, vidare från grundskolan till gymnasiet men många hoppar av under det första eller andra studieåret. Samtidigt som kraven på de unga höjs måste stödet till eleverna stärkas. Mot Moderaternas jobbmisslyckande står en socialdemokratisk politik där unga får den kompetens de behöver för att få ett jobb, utvecklas inom ett yrke, känna yrkesstolthet och framtidstro.

Freddie Lundqvist (S), oppositionsråd

Gunilla Hultman (S), gruppledare utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Undertecknade tror att obligatorisk gymnasieutbildning kommer att minska arbetslösheten bland Sollnas unga.arkivfoto

När nästintill samtliga arbetsgivare kräver gymnasieutbildning ska inte ungdomar stå utan en gymnasieexamen.