Gör Hagalundsgatans trottoarer smalare

Nu när Hagalundsgatan ska byggas om, passa då på att göra trottoarerna mycket smalare och endast för fotgängare. Cyklister kan ha sin markerade plats på gatan, såsom inne på stadsgatorna.

Den lösningen gör att fotgängare och cyklister inte behöver trängas nära varandra. Men det stora lyftet skulle vara att bilarna inte längre kan se trottoaren som bilplats!

I dag får fotgängare, barnvagnar och rullstolar ge sig ut på gatan för att passera. Har aldrig tidigare sett ett bostadsområde där det blivit så vanligt att stå på trottoaren! Har själv varit tvingad stanna upp för att någon kör upp på tvären och lämnar bilen. Frågar man hur de tänkte är det bara frågetecken tillbaks! Var finns de som lappar?

Av det som planterades i höstas vid ställverket (där trafikskylten saboteras så fort den är korrigerad) är för övrigt inte mycket kvar. Buskar är nerkörda och i övrigt ser det ut som en flock vildsvin varit framme, då det har blivit privat parkering.

Det verkar som anarki har utbrutit under åren av tvärbanebygge och annan kalabalik. Trist.

Om nolltolerans infördes för den här respektlösheten skulle det höja ett annars väldigt attraktivt och bra beläget område.

Hagalund