Gör Huddinge rätt prioriteringar?

Kommentar till insändarna ”Huddinge missar de stora projekten ” den 13 januari och ”Just nu investeras det som aldrig förr” den 27 januari:

Är vi med i utvecklingsracet? Södertörnsleden, Spårväg Syd och Huddingevägen är alla lagda på is. Det görs många planer och utredningar men litet tycks ske därefter. Det gäller exempelvis Parkprogrammet och Framtidsverkstad för Stuvsta/Snättringe som också är lagda på is.

Parkeringsmöjligheterna vid pendeltågsstationerna försämras trots att bra parkering är en förutsättning för ökat kollektivt resande.

Vissa bussar går bara en gång i halvtimmen, vilket inte heller främjar kollektivåkandet. Gångavstånd till buss är i vissa fall mycket längre än vad kommunen lovar i sin trafikplan.

Vi upplever att järnvägsstationen i Flemingsberg håller på att nedprioriteras när det gäller snabbtågen söderut. Göteborgstågen har upphört och Malmötåget har minskat turtätheten. Detta är ett effektivt sätt att döda en resmöjlighet. Flemingsberg är den bekvämaste stationen för alla dem som bor sydväst om Stockholm eller ska till det området. Hur kan kommunen tillåta denna nedrustning?

Kommunstyrelsens ordförande svarar i en insändare den 27 januari att Huddinge växer så det knakar och att tusentals nya bostäder byggs.

Jovisst, men om vi inte kan ta hand om dem som redan bor här så tenderar expansionen att bara skapa problem. Bygghetsen skapar trängsel och otrivsel när inte infrastrukturen utvecklas i samma takt.

Vi vill trycka på att behovet av kommunikationer (tåg, buss, bil, cykel) och p-platser vid stationerna måste utvecklas i takt med befolkningsökningen, liksom barnomsorg och skolor.

Stuvsta gårds

villaägareförening