Gör något åt buskarna

Sollentuna kommun är ingen föregångare när det gäller buskar, träd, brännässlor som gående och cyklister får stå ut med och som river oss i ansikte på armar, ben på gång- och cykelbanor. Trots ”felanmälningar” år efter år på samma ställe sker ingenting!

Tänk om kommunen gett några ungdomar ett jobb att gå/cykla runt och anteckna var åtgärder behövs. Eventuellt själva på kommunens mark ta bort mindre grenar. Samtidigt kunde ungdomarna kontakta fastighetsägare personligen eller lägga lappar i brevlådor, där häckar, träd behöver åtgärdas.

Ge undomar sommarjobb