Gör något åt den farliga utfarten

Snart sker det en olycka, om inget görs! Längs Norr Mälarstrand finns en parkering. Den är enkelriktad från sidorna, med utfart på mitten. Problemet är att det finns bilister som kör in på parkeringsvägen vid början av Norr Mälarstrand och kör hela vägen bort mot Preem-macken för att sedan köra ut igen på Norr Mälarstrand.

Det är frid och fröjd så länge bilen kör ut vid avsedd utfart, på mitten, vid Polhemsgatan. Men många kör nu mot enkelriktat och mot dem bilar som kör ut från sin parkeringsplats! Det innebär att från cirka Polhems­gatan så kör bilarna mot enkelriktat!

Jag har vid flera tillfällen nästan blivit påkörd av bilar i alldeles för hög hastighet, både då jag stått utanför bilen och lastat in grejer, och då jag ska lämna min p-plats för att köra ut från parkeringen.

Eftersom det är enkelriktat så tittar man endast åt höger om det kommer någon bil. Men då kommer det i stället en körande från fel håll i för hög fart. Vi är två vuxna med två små barn och upplever detta med förskräckelse!

Gör något åt detta innan det är för sent! Jag vill inte läsa i någon tidning att det skett en olycka på den platsen för att det inte åtgärdats.

Gör hastighetsgupp eller se till att det inte går att köra på detta sätt. Sätt upp en bom eller stolpar som inte kan passeras.

Jag hoppas verkligen något görs för att detta problem ska lösas!

Eric Kungsholmsbo sedan 2003