Gör något åt miljön vid Fridhemsplan

Sedan flera år tillbaka har det diskuterats hur man skulle kunna förbättra stadsmiljön kring Fridhemsplan. Den upplevs av många som ”sunkig”. Stadsbyggnadskontoret fick för två år sen i uppdrag av politikerna att komma med förslag om detta. Det skulle ske samtidigt som man utredde ett eventuellt galleriabygge vid Fridhemsplan.

Det uppdraget verkar man ha struntat i. I det planförslag för kvarteret Väktaren som nu presenterats finns inte en rad om hur man vill gestalta själva Fridhemsplan. Inte en rad om alternativ till de bussterminaler intill husväggarna som förpestar luften för de boende i kvarteret.

Var finns Kungsholmens miljövänner? Har vi inga miljöföreningar här på Kungsholmen som kan bevaka detta och sätta lite skräck i våra politiker?

Miljövän, Fridhemsplan