Gör om Skeppsbron till bilfritt flanörstråk

Skeppsbron borde bli en park, anser insändarskribenten.

foto: Johan Kindbom

Jag föreslår att Skeppsbron stängs av helt för biltrafik och att vi anlägger en park längs hela kajen.