Gör p-vakterna till lokala ordningspoliser

Det saknas poliser på gator, torg och i parker och i övriga grönområden. Däremot finns det ett överflöd av parkeringsvakter, som i grunden har ett synnerligen otacksamt arbete. För att förbättra arbetets innehåll för de som är parkeringsvakter och tillföra samhället efterfrågade resurser för att förbättra ordningen i staden, så bör parkeringsvakterna utbildas till lokala ordningspoliser.

Kostnaden för att göra lokala ordningspoliser av parkeringsvakterna torde vara liten då de ju redan är anställda och får lön. Vinsten för samhället i form av ökad trygghet och sannolikt färre ordningsstörningar kan i slutänden ge ett ekonomiskt plus i stadens budget.

Felparkering i en stad med för lite parkeringsplatser kan verkligen inte vara det som politikerna ska prioritera så högt som görs i dag, när det i övrigt finns massor med ordningsproblem i staden, som nästan negligeras, patrullerande poliser är ju en sällsynthet.

Några exempel på ordningsproblem; cyklister vilka cyklar vårdslöst och mer eller mindre ständigt bryter mot trafikreglerna, bilister som bryter mot trafikreglerna utöver parkeringsbestämmelserna, nerskräpning i parkmiljöerna, stökighet i tunnelbanan och kollektivtrafiken, fylleri på allmän plats med mera, med mera.

Per-Gunnar Larsson

Parkeringsvakterna kan tillföra samhället efterfrågade resurser och förbättra ordningen, anser skribenten.arkivbild

Vinsten för samhället i form av ökad trygghet och sannolikt färre ordningsstörningar kan i slutänden ge ett ekonomiskt plus.