Gör plats för fler bilar

På järnvägssidan av Ösby­vägen, mellan Tjalvevägen och Rindavägen, finns två avgränsade parkeringsplatser. Dessa är oftast fullbelagda. Hela denna gatusträckning har emellertid samma utseende, varför parkering utan olägenhet borde vara tillåtet längs hela sträckningen. Ett par timmars jobb och detta är fixat.

Bengt Arne Persson