Gör plats för fler pendlare

Svar på insändaren ” Nu bygger vi ännu fler bostäder i Kungsängen” den 23 juli:

Nu när vi ”går emot strömmen bland Stockholms kommuner och ökar byggandet av bostäder”, hoppas man att det finns planer och pengar till förbättrade kommunikationer för alla våra innevånare. Pendelparkeringen vid stationen, till exempel, är i regel fylld till bredden varje vardag. Ännu värre på vintern när en handfull parkeringsrutor används till förvaring av plogsnö.

Pendlaren