Gör plats för Haninge i planen för Spårväg syd

I utvecklingsplanen för Stockholmsregionen pekas ett antal regionala stadskärnor ut som en del av den växande Stockholmsregionen, bland dessa Haninge. För att detta ska kunna bli framgångsrikt är det viktigt att länka samman de regionala stadskärnorna med varandra och med Stockholms innerstad. Detta sker genom bättre kommunikationer där spårbunden trafik är den mest framgångsrika. Spårväg syd är en av de planer som har lagts fram för att länka samman kommunerna söder om Stockholm. Som det ser ut i dag kommer Spårväg syd att förena Flemingsberg, Skärholmen/Kungens kurva med Fruängen och Älvsjö. För Haninge som bör vara en del av den växande regionen är det angeläget att Spårväg syd förlängs från Flemingsberg till Handen. För att detta ska kunna genomföras är det viktigt att Huddinge i sin översiktsplan skapar utrymme för Spårväg syds förlängning till Haninge.

När nu Huddinge tar fram en ny översiktsplan finns inte detta med, vilket riskerar att försena Spårväg syd ytterligare år och därmed förstärka nuvarande negativa utveckling för Haninge.

I Haninge har vi i bred politisk enighet beslutat att verka för att Spårväg syd ska förlängas till Haninge. Detta förutsätter dels att Huddinge är beredda att ta med det i sin nya plan, dels ser till att det byggs bostäder längs med sträckningen så att resandeunderlaget ökar.

Spårväg syd är avgörande för att Haninge som regional stadskärna ska förverkligas. Nuvarande utveckling går åt fel håll då Södertörns högskola, tingsrätten, försäkringskassan och skatteverket har flyttat. Dessutom flyttar snart KTH, inga investeringar görs i Handens sjukhus och polisstationen är ständigt hotad. Nuvarande utveckling gör att Haninge inte längre är en del av den växande regionen, vilket Haninge självklart ska vara. Det krävs nu att alla partier och politiker med gemensam kraft verkar för att Huddinge gör plats för förlängningen till Haninge.