Graf har vanföreställningar om klimatet

Svar på insändaren ”Klimatskeptikerna kommer att bli färre” den 3 juni:

Lars Graf (MP) återupprepar sina tidigare åsikter i klimatfrågan i sin insändare. I hans föreställningsvärld kommer barnens lekplatser inom kort att stå under meter av vatten, om inte Sverige översållas av vindsnurror och solpaneler. Detta enligt budskapet i Miljöpartiets nya affischkampanj.

1900-talets globala uppvärmning på cirka 0,7 grader är den enda säkerställda klimatförändringstrenden i modern tid och i linje med lilla istidens slut cirka år 1700. Inget vetenskapligt bevis finns för något utanför naturliga klimat­variationer. De senaste 18 åren har den globala temperaturen möjligen sjunkit. Havsnivåhöjningen är fortsatt 2–3 millimeter per år sedan 100 år, vilket är väsentligt mindre än den svenska landhöjningen norr om Skåne.

Klimatproblemet finns bara i datamodeller, vilka bara avviker mer och mer från verkligheten. Stormar och nederbörd ligger helt inom senaste 100 årens globala statistik.

Graf menar att vi ska åka kollektivt och leva ”klimatsmart” (detta hemska ord). Visst ska vi energieffektivisera och inte slösa med resurser, men det är en absurd vanföreställning att de religiösa symbolåtgärder som vanligen avses i Miljöpartiets vokabulär på något sätt skulle kunna ”styra klimatet”.

Även om man tror på en viktig roll för koldioxiden så är Sveriges globala bidrag 1,6 promille, och enbart Kinas årliga ökning är 10 gånger större.

Sveriges elproduktion är sedan länge i stort fossilbränslefri.

Peter Stilbs, professor emeritus (KTH), skribent på www.klimatupplysningen.se