Grandiost misstag att bygga i Trekantsparken

Området kring Trekanten klarar inte av fler intrång, anser skribenten.
Området kring Trekanten klarar inte av fler intrång, anser skribenten.

Idén om att bygga en skola i Trekantsparken är både lätt satanisk och politiskt galen. En lösning som är typisk för den förhärskande ”frimärksplaneringen”, den som majoriteten i stadshuset fått en hel del kritik för.

Tidigare har man betonat de gröna stråken/stenstadens gröna lungor som en omistlig del för invånarna. Stadens gröna och blå mosaik gör ju Stockholm unikt i världen, ger dess särprägel. Att då undanröja missar i kommunala planeringen (otillräckligt med skolor/förskolor etcetera) genom att bygga på parkmark är naturligtvis att kapitulera, att inte tro på politiken som ett medel att lösa samhällsproblem.

Och det är väl där skon klämmer. En övertro på marknaden eller så vill man inte styra – det får bli som det blir. Hur ska man annars förklara att ansvariga politiker blivit tagna på sängen av att det behövs förskolor och andra skolor i nybyggda områden som exempelvis Årstadal?

Det är ett grandiost misstag att bygga i Trekantens parkområde. Det riskerar dessutom att bli prejudicerande när planeringen sitter trångt och ekonomin är ansträngd. Planerna på en jätteskola i Trekantsparken blir därför ett sätt att bedriva utpressning mot medborgarna. För vem vill inte ha skolor och förskolor? Särskilt när problemet är akut som nu? I synnerhet barnen behöver parken, både när de är barn och sen som vuxna.

I politiken måste visioner paras med det man gör. Glömmer man det ena havererar det andra. Såsom med förslaget om en skola i Trekantsparken. Idag är parkområdet en helhet som inte klarar fler intrång än de som snart påbörjas på Nybohovsidan när bostäder ska byggas där.

I våras sjöng näktergalen där skolan är tänkt att ligga och på andra sidan sjön häckade duvhöken för första gången. En sällsam del av huvudstaden. Området är just en grön lunga som vi har behov av och som blir allt viktigare när området förtätas allt mer.

Det finns alternativ mark och andra lösningar. Värna områdets gröna lungor.

Kjell Johansson

Hur ska man annars förklara att ansvariga politiker blivit tagna på sängen av att det behövs förskolor och andra skolor i nybyggda områden som exempelvis Årstadal?