Grattis, alla barn 
och föräldrar 
i Järfällas skolor

Skribenten Lisbeth, som nyligen gick i pension från Lundskolan, riktar ett tack till alla föräldrar.
Skribenten Lisbeth, som nyligen gick i pension från Lundskolan, riktar ett tack till alla föräldrar.
Det finns all anledning för barn och föräldrar till barn som ska börja på Järfällas skolor i höst att vara glada för det som väntar dem. Det skriver insändaren Lisbeth, som är nybliven pensionär efter ett yrkesliv på Lundskolan.

Hjälp! Ett nytt läsår börjar!

I juni avtackades jag efter mångårig tjänst i Lundskolan i Järfälla och lyckönskades till pensionen. Det var dags för mig att ta ett steg tillbaka och låta yngre högskoleutbildade få arbete.

Vid avslutningen utbyttes många skratt och många för mig hjärtskärande avsked togs från härliga elever som jag fått följa som fritidspedagog. I klassituationer, under raster och under den friare samvaron på fritidshemmet har vänskapsband knutits. Ofta har jag i mitt hjärta burit med mig era härliga barn när jag gått hem på eftermiddagarna.

Det har varit en ära att få bry mig om era kära barn. Klart att arbetet ibland varit tungt och svårt, men det är som livet. Mest har det varit ett nöje. Kanske därför som jag stannat kvar så länge!

Ni föräldrar ska veta att vi personal uppskattar er och den kontakt vi får ha med er. Ni hjälper era barn att växa i både kunskap och kroppslängd genom ert engagemang! Vi bidrar med det som är vårt uppdrag.

Nu börjar ett nytt läsår. Jag säger: Grattis ni föräldrar som har era barn i Järfällas skolor. Här finns så många duktiga, intresserade och positiva vuxna som arbetar idogt och nu tar sats för att göra era barn hemmastadda på sin skola.

Bibliotekarier, elevvårdsteam, intendenter, lokalvårdare, pedagoger, skolledning, skolmatsansvariga, specialpedagoger, vaktmästare och med all säkerhet många fler vill ge era barn bästa möjlighet till inlärning.

Jag började med ett Hjälp! Jag ska ju nu lära mig att leva på ett annat sätt och göra ”det jag vill”. Men jag kommer nog och hälsar på i skolan. Så kan jag minnas alla de underbara år som jag fått haft i skolans värld!

Tack till alla kollegor, elever och anhöriga som jag fått ynnesten att träffa genom åren under mitt långa skol-yrkesliv.

Ni har varit min glädje!

Lisbeth