Hagalund behöver planeras realistiskt

Svar på insändaren ”Vi i Hagalun vill ha en varsam utveckling” den 5 maj:

Vi uppskattar att Kerstin Bergeå engagerar sig i utvecklingen av Hagalund. Det är mindre bra att hon i sitt inlägg missförstår vad vi framfört såväl på mötet 11 april som i andra sammanhang.

Ingen har sagt att valet står mellan ”allt” eller ”inget”. Där­emot är det tydligt att det står mellan ”något” eller ”inget”. Ett fullständigt nej till byggnation tar bort förutsättningarna för annat än små kosmetiska förändringar.

Det torde vara fysiskt omöjligt att omskapa Hagalundsgatan från en förortsgata kantad av bilparkeringar till en attraktiv stadsgata med butiker och service utan ny bebyggelse längs gatan. Det finns då inom överskådlig framtid inte heller någon ekonomisk realism vad gäller att förverkliga övriga önskemål som exempelvis rulltrappa.

Vår utgångspunkt är att all ny bebyggelse ska vara värdefulla tillskott i sig själva och lyfta Hagalunds fördelar. Vi vill vara tydliga: Inget är låst vad gäller antal, placering eller storlek på byggnader. Det är just det som ska utformas och prövas i samråd under planarbetet. Mer givande än att träta om vem som är mest för en varsam stadsutveckling är att vi nu tillsammans fokuserar på att få fram konstruktiva förslag på hur bästa möjliga helhetslösning för Hagalund kan se ut.

Torsten Svenonius (M),

ordf bygggnadsnämnden

Anders Ekegren (FP),

vice ordf byggnadsnämnden

Magnus Persson (C),

Kommunalråd

Samuel Klippfalk (KD),

kommunalråd