Debatt: ”Hagtorps äldre förtjänar bättre”

Hagtorps äldreboende.
Hagtorps äldreboende.
Vänsterpartiet i Upplands-Bro ifrågasätter driften av det privata äldreboendet Hagtorp i Tibble. "Med privata utförare kan man bara göra ”uppföljningar” och sedan hoppas att det blir bättre. Under tiden far de gamla illa!" skriver de i ett debattinlägg.

Sedan 2013 drivs Hagtorps äldreboende på entreprenad av Frösunda Omsorg AB. Varje år granskar kommunen hur bolaget sköter verksamheten.

Första året uppfyllde de bara 44 procent av de krav som ställts i avtalet. 2014 och 2015 blev det bättre med 84 procent respektive 94 procent. Men under 2016 uppfyllde Frösunda Omsorg bara hälften (50,4 procent) av avtalskraven!

Vi har läst uppföljningen för år 2016. Här är några av problemen idag:

  • Det finns ingen dokumentation som visar att de äldre haft möjlighet att få vistas utomhus eller hjälp med att kontakta anhöriga.
  • Hagtorp har varit utan dietist, sjukgymnast och arbetsterapeut under större delen av året.
  • Arbetsbördan för personalen har ökat med dubbelpass och ensamarbete. Man tar inte in vikarier.
  • Personalen känner inte till de rutiner som de förväntas jobba efter.
  • Det finns inga utvecklingsplaner för de anställda.
  • Hagtorp har varit utan MAS-sjuksköterska sedan mars 2017.

Men det här tycker socialnämnden är okej: Rutinerna för kökshygien har inte följts. Efter kontrollen lovade de att de ska börja med det igen. Personalen påtalar att personalbristen är stor. Till exempel äter de med de boende “när de hinner”.

Driften av Hagtorp i Frösundas regi borde ifrågasättas, speciellt som man har haft sex chefer på fyra år.

Kommunal drift kan också kan ha problem. Men det kan snabbt rättas till, som vid Allégården i Bro 2011.

Med privata utförare kan man bara göra ”uppföljningar” och sedan hoppas att det blir bättre. Under tiden far de gamla illa!

Vänsterpartiet, Upplands-Bro