Håll dig till höger sida

svar på insändaren ”Låt barnen gå säkert” den 22 juli:

Måste opponera mig mot insändarskribenten som vill att gående går till vänster på cykelväg/gångväg. Detta leder ovillkorligen till förvirring och därmed fara.

Självklart ska alla hålla till höger, såväl gående, löpare som cyklister.

Upphinnade trafikanter kör om till vänster som alltid.

Möten sker säkert eftersom mötande håller ut till respektive sin högerkant. Detta är så klart det säkraste sättet och jag är glad om lärarna lär ut detta till förskolebarnen.

Frekvent trafikant gångvägen Vinterviken-Trekanten