Min lokala hjälte

Håll er på cykelbanan

Det debatteras ofta om huruvida det är tillåtet för cyklister att cykla på körbanan.

Många tycks tro att det är tillåtet. Det stämmer dock inte.

Enligt 3 kapitlet paragraf 6 i trafikförordningen ska cyklar föras på cykelbana, om sådan finns.

Den som trots det cyklar på körbana kan dömas till penningböter.

Cyklist och jurist