Håll er på cykelbanan

Det debatteras ofta om huruvida det är tillåtet för cyklister att cykla på körbanan.

Många tycks tro att det är tillåtet. Det stämmer dock inte.

Enligt 3 kapitlet paragraf 6 i trafikförordningen ska cyklar föras på cykelbana, om sådan finns.

Den som trots det cyklar på körbana kan dömas till penningböter.

Cyklist och jurist