Håll ingångna avtal om förstelärarnas lön

Koalitionen i Upplands-Bro (Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet) och Sverigedemokraterna vill att kommunen ska bryta ingånget kollektivavtal ett par år i förtid, och erbjuda lärarfacket kraftigt försämrade villkor!

På utbildningsnämnden den 10 februari röstade koalitionen tillsammans med Sverigedemokraterna emot Moderaternas och Folkpartiets förslag till intern nämndbudget. Därigenom vill de pressa lärarfacket att gå med på försämrade villkor avseende uppdraget för förstelärarna, trots att kollektivavtalet säger att det inte kan sägas upp förrän tidigast 2017.

Förstelärarens uppdrag är att utveckla det pedagogiska arbetet på den egna skolan och det kan också ingå att sprida det till andra skolor i kommunen. De kan ut­över detta även ha andra uppdrag, såsom att handleda och sprida kunskap till de andra lärarna.

Enligt kollektivavtal ska förste­lärare arbeta med uppdraget minst 25 procent av arbetstiden, räknat på en heltidstjänst. Det beräknas kosta 3,5 miljoner kronor eftersom skolorna behöver ta in vikarier för den tid som förste­lärarna arbetar med sina uppdrag. Koalitionen och Sverige­demokraterna beslutade i stället att förstelärarna bara ska få 10 procent kompensation, det vill säga 1,5 miljoner kronor.

Behovet av ekonomisk kompensation kan vara olika mellan ­skolenheter och de kan ha olika möjligheter att omorganisera sig för att frigöra tid för förste­lärarna, men det är viktigt att ­skolorna kompenseras ekonomiskt så att de kan ta in vikarier för den tid som förstelärarna ägnar sig åt sina uppdrag.

Moderaterna och Folkpartiet hade ett förslag som hedrade ingångna avtal för lärarnas och elevernas bästa. Men koalitionen och Sverigedemokraterna valde en annan väg, vilket inte minst riskerar att gå ut över undervisningens kvalitet och öka pressen på lärarna ytterligare.

Fredrik Kjos (M), ­oppositionsråd

Kaj Bergenhill (M), andre vice ordförande i utbildnings­nämnden

Nawal Al-Ibrahim (FP), ledamot i utbildningsnämnden

Pressen ökar på lärarna i Upplands-Bro, anser oppositionen.

Foto: Mostphotos

Moderaterna och Folkpartiet hade ett förslag som hedrade ingångna avtal för lärarnas och elevernas bästa.