ANNONS

”Håll till höger, Svensson!”

Skribenten har tipsat kommunen om de nya, breda gångväg­arna kring Hägernäs hållplats.
Skribenten har tipsat kommunen om de nya, breda gångväg­arna kring Hägernäs hållplats.
Insändarskribenten ser helst att gångbanorna kunde delas upp i en gå- och en cykeldel. I Täby har han tipsat kommunen om de breda gångbanorna i Hägernäs, men ingenting händer enligt skribenten.
ANNONS

Regeln att gå till höger på trottoarer, gångbanor och i trappor har blivit norm i Sverige och fungerar bra. Låt oss fortsatt på den vägen! Att införa införa olika regler för promenadvägar, beroende på om dessa råkar vara tillåtna för cyklister eller ej, skulle ofelbart leda till kaos.

Gångbanor är primärt­ ­avsedda för gående. Cyklisterna får se sig som extra­ snabba fotgängare. På gator och vägar för biltrafik, utan gångbanor, där råder helt andra förhållanden, där går man givetvis på vänster sida.

Bäst är naturligtvis om gång- och cykelbanor, som är breda nog, delas i en gå- och en cykeldel.

Allt som krävs är en målad linje och några skyltar.

Jag har tipsat kommunen om de nya, breda gångväg­arna kring Hägernäs hållplats, men uppenbarligen finns inget intresse för att hjälpa till, inget händer.

Björn Sandberg