”Håll fast vid
 strandskyddet”

Agneta Lundahl
 Dahlström (S) och Janne Boman (S), båda oppositionsråd, Täby, vill skydda strandskryddet.
Ytterligare lättnader i strandskyddet bör inte göras i kommuner som Täby, utan enbart i glesbygd, menar skribenterna.
Oppositionsråden Agneta Lundahl
 Dahlström (S) och Janne Boman (S) kritiska mot uppluckrat strandskydd. Täbyborna ska kunna bara runt hela Rönningsjön, framhåller debattörerna.

Varma dagar tar Täbybor ibland ett dopp i Rönningesjön – och inte bara vid Ängsholmen eller Skavlöten. Tack vare strandskyddet kan vi hoppa i där det passar oss.

Tack vare strandskyddet och allemansrätten slipper vi mötas av skyltar med ”Privat område” längs stranden. Denna världsunika skyddslagstiftning tas ofta för given, men måste värnas.

För tio år sedan gjordes en del ändringar och det blev lättare för kommunerna att ge dispenser, främst i glesbygden. Man ansåg att den lokala landsbygdsutvecklingen skulle gynnas av attraktiva bostäder nära vatten.

Trots förändringen driver (M) och (SD) ännu frågan om uppluckring av reglerna. (M) vill avskaffa det generella strandskyddet. Av Januariavtalet mellan Regering, (C) och (L) framgår också att ”det ska vara enklare att få bygga strandnära och skapa bättre förutsättningar för bostäder och näringsverksamhet främst för småföretagare, besöksnäring och gröna näringar i områden med lågt exploateringstryck”.

För Täbys del är ett fortsatt strandskydd en självklarhet. Det är inte här nya lättnader ska ske, med stor risk att allmänhetens tillgång till stränder begränsas. Eventuella lättnader ska ske i glesbygd, anser vi.

 

Agneta Lundahl
 Dahlström (S) och Janne Boman (S), båda oppositionsråd, Täby