Hälsa har blivit förhandlingsbart

Angående artikeln ”Brommaflyget kan få bullra ännu mer” den 26 november:

Ett nytt avtal är under förhandling mellan Stockholm, byggföretagen och Swedavia där gränserna för vilka bullernivåer som skall anses hälsovådliga skall bli högre för områdena kring Bromma och Arlanda än för resten av Sverige. Man kan då bygga bostäder närmare flygplatserna än tidigare, eftersom bullret där inte längre blir hälsovådligt.

Däremot blir bullret högre och utsträckt över en längre del av dygnet, och Swedavia kan ta in större och fler flygplan. Bullernivåer och deras medicinska effekter på människors hälsa har därmed förvandlats till en politiskt förhandlingsbar parameter i planeringen av regionens infrastruktur.

Rimligen motiverar denna nya strategi att kraven på bullerisolering av utsatta fastigheter bör skärpas. Enligt Swedavia kommer de nya kraven att medföra en omräkning av bullervärdena. Bullernivåerna ovanför berörda fastigheter kan då i stället komma att definieras som mindre hälsovådliga än tidigare.

Genom att liera sig med byggföretagen och på så sätt öka det politiska trycket på tillståndsmyndigheten bör Swedavia på sikt kunna kringgå gällande hovrättsdom och avtalet med Stockholms stad.

För byggföretagen utgör bullret inte något tekniskt problem, eftersom man bygger nytt. Vilket nyproducerat treglasfönster som helst ger en bullerdämpning som är bättre än det laminatglas som Swedavia tänker pracka på fastighetsägarna under bullermattan. Och det kostar byggföretagen ingenting att välja en bra fönsterkonstruktion. Moderna fönster betalar sig i energibesparing. Men energibesparing är en viktig fråga också för ägarna till 30 och 40-tals kåkarna under bullermattan. Inom några år åker Swedavias laminatfönster på soptippen när fastighetsägarna tvingas byta ut sina gamla fönster.

Swedavias åtgärdspaket har en och endast en målsättning – att uppfylla minimikraven i hovrättsdomen. Om lösningarna är ändamålsenliga är inte en juridisk fråga.

Tranan