Förslag: Stor hamnbassäng kan öka skärgårdskänslan i Åkersberga

Förslag: Hamnbassäng i Åkersberga
Insändarskribenten vill bland annat bygga en hamnbassäng och riva det gamla parkeringshuset vid Skutan så man ser Folkets hus bättre.
Är verkligen Åkersberga en småstad med skärgårdskänsla? Det frågar sig Lars Odlen, ingenjör och nyligen hemflyttad till Österåker efter många år i utlandet. Nu föreslår han flera åtgärder som kan öka skärgårdskänslan – bland annat en stor hamnbassäng!

Årets bild, utvald av kommunen, visar skärgårdsstadens koppling mellan vatten och småstad. Kommunen skriver i sin motivation att ”den symboliserar framtidens Åkersberga, en småstad med skärgårdskänsla och vattenkontakt”.

Är det inte ironiskt att just detta har man hittills inte lyckats åstadkomma (undantaget de nya husen längs nedre kanalen)?

”Pastisch på en amerikansk småstad”

Istället har vi fått en pastisch på amerikansk småstad, med fula spridda köplador och bostäder längs trafikstråk. Trosa och Norrtälje är fina exempel på levande städer vid vatten och Åkersberga kunde också ha sett ut så, om visionerna funnes.

Det finns dock en sista chans. Planprogrammet för centrum håller på att behandlas och där vill man ta vara på vattenkontakten. Dessvärre missar man att koppla ihop centrum med kanalen. Detta kan åtgärdas, om än i elfte timmen:

Steg 1
Gör en 15 m bred hamnbassäng från kanalen fram till östra P huset. Bygg låga bodar längs kajerna, kopplade till trevåningshus i bakkanten. Detta ger intryck av gammal hamn, men erbjuder flexibla ytor för handel o hantverk (1000 m2 bodar och 6000 m2 i tre våningsplan i de bakre husen)

Steg 2
Riv det fula västra P huset och dra fram hamnen mot centret. Då friläggs Folkets hus vackra byggnad.
När P huset rivs, behövs inte längre den västra delen av stationsgatan, vilket ger mer utrymme för torg och bebyggelse. Behövs mer P-hus kan det östra P huset utökas genom att 276 vägen däckas över.

Steg 3
Riv den södra delen av gamla centret och dra fram kanalen/hamnen till den nya centrumdelen. Då kopplas Storängstorget ihop med hamnen och ytan framför stationen kan bli en del av torget och skärgårdsupplevelsen.

Med förhoppningar om en levande skärgårdsmiljö

Lars Odlen
Isätravik

En bra eller dålig idé? Tyck till på vår facebook-sida!