Hämnden är ljuv

Svar på ”Dum avbokningsregel på vårdcentralen” den 17 mars.

Jag håller med signaturen ”Förkyld”.

Men vi kan hämnas!

Nästa gång man inser att man måste avboka kvällen innan, men vet att man inte har 24 timmar kvar, då väntar man till sista minuten innan man ringer och avbokar.

Då kan inte vårdsvängen använda tiden till något annat, vilket de hade kunnat om de haft cirka 20 timmar på sig!

Eda