ANNONS

Vad händer med Årstadal och Liljeholmskajen?

Utvärderingar som gjorts av Liljeholmskajen har inte gett resultat, tycker skribenten.
Inget har hänt efter de utvärderingar som gjorts av Liljeholmskajen, tycker skribenten.
Spelar de boendes åsikter ingen roll, undrar insändarskribenten.
ANNONS

Hösten 2017 gjorde staden en kvalitativ utvärdering av Årstadal/Liljeholmskajen, med en enkät bland boende i området, bland icke boende i området och tjänstemän på exploateringskontoret. De övergripande målen var ”barnen som målgrupp” (antalet barn i området har ökat från 700 till 1700), ”tillgänglighet och trygghet”, samt ”rekreation för alla”. Det har nu snart gått ett år, andra synpunkter som kom upp var:

  • Brist på aktiviteter och umgängesytor för tonåringar.
  • Dålig förbindelse med Liljeholmstorget.
  • Tät bebyggelse sänker attraktiviteten. Färdigbyggt kommer området att ha  en befolkningsmängd som Hudiksvall.

Slutsatsen från utvärderingen:

  • I dag bor det betydligt fler barnfamiljer i området än vad som ursprungligen planerades för.
  • De boende önskar att det funnits en fritidsgård eller en idrottsanläggning i området.
  • Parkerna är svårtillgängliga. Årstabergsparken borde göras mer tillgänglig.
  • Det hade gärna fått finnas ett större utbud av kulturaktiviteter och mötesplatser inomhus.
  • Det är dåligt skyltat längs kajen, för cykelbana.
  • Belysningen vid Sjövikstorget upplevs som undermålig.

Både 2014 och 2017 har det gjorts utvärderingar av området. Men vad har det resulterat i? Spelar de boendes synpunkter och åsikter någon roll ? Vad säger JM som äger marken ?

Bengt Sundell, Aspudden