Handikappad borde få taxi hela vägen

Vad krävs för handikapp för att en 86-åring ska få en riksfärdtjänstresa med bil vart tredje år? Ska man helst vara sängliggande, blind eller förvirrad? Måste man vara hemtjänstberoende för att få del av denna hjälp? Varför kan man inte tänka på den person som vårdar sin make eller maka och gör så att den vården inte kostar kommunen ett enda öre? Kanske just vårdaren också behöver lite rekreation.

Som nu är fallet har vi av kommunen blivit erbjudna en resa som består av två taxiresor och två tågbyten för att åka 15 mil till en släktings 90-årsdag. På kvällen bär det hemåt med ytterligare tre byten de 15 milen. Hur tror ni att den handikappade mår efter denna färd?

Skattebetalare i Sollentuna kommun i 48 år