L: Haninge måste attrahera skickliga lärare

Tobias Hammarberg (Liberalerna) tycker att Haninge måste attrahera skickligare lärare.
Tobias Hammarberg (Liberalerna) tycker att Haninge måste attrahera skickligare lärare.
Tobias Hammarberg (Liberalerna i Haninge), tycker att Haninge måste attrahera skickligare lärare.

Kunskap och bildning ger varje människa frihet och makt att forma sitt eget liv.

Det är därför jag som liberal värderar skolan som det viktigaste politikområdet.

Nya siffror för läsåret 2017/2018 visar att andelen legitimerade lärare i Haninge är 60 %.

Det är näst lägst andel i länet. I hela landet innebär det plats 249 av 290 kommuner.

För att alla elevers undervisning ska hålla högsta klass, måste vi vara en attraktiv arbetsgivare

Det går inte att underskatta vikten av motiverade och behöriga lärare för våra skolor.

Ingenting är så viktigt för att lyfta elevernas resultat som en skicklig lärare.

Legitimerade lärare med behörighet i de ämnen de undervisar i är grundläggande för att varje elev i Haninge ska få en god kunskapsgrund.

För att alla elevers undervisning ska hålla högsta klass, måste vi vara en attraktiv arbetsgivare.

Om vi vill locka till oss och behålla legitimerade lärare, måste de erbjudas en stimulerande arbetsmiljö och, inte minst, en konkurrenskraftig lön.

Att byta jobb ska inte vara det enda sättet för en lärare att höja sin lön

Möjligheten att göra karriär i klassrummet är en förutsättning för att behålla skickliga lärare och för att höja läraryrkets status.

Att byta jobb ska inte vara det enda sättet för en lärare att höja sin lön.

Arbetsmiljön är en annan viktig faktor för att höja läraryrkets attraktionskraft.

Lärares arbetsmiljö måste förbättras.

En skola som präglas av trygghet och studiero och där läraren möts av respekt och tillit, från såväl elever som föräldrar, gynnar inte enbart eleverna utan är också en god arbetsmiljö för lärarna.

Liberalerna i Haninge ville lägga 132 mnkr mer till skolan i 2018 års budget jämfört med 2017.

Det är mer än 20 mnkr mer än styrande S, C och MP la på skolan och hela 77 mnkr mer än SD.

Nästa chans kommer fyra år senare och då har en tredjedel av elevernas skoltid passerat

Haninges elever behöver mer av liberal skolpolitik och mindre av andra partiers skolpolitik.

I september har du och jag möjlighet att rösta för en bättre framtid för våra barn.

Jag kommer att utnyttja den möjligheten.

Nästa chans kommer fyra år senare och då har en tredjedel av elevernas skoltid passerat.

Tobias Hammarberg, gruppledare Liberalerna