ANNONS

Haninge privatiserar inte vuxenutbildning

ANNONS

Alla politiker i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har i enighet beslutat att göra tvärt emot vad 23 av Stockholmregionens 26 kommuner gör inom den kommunala vuxenutbildningen.

Jag tycker att beslutet var ganska lätt att ta. Då det i dag inte går att mäta kvalitet inom vuxen­utbildningen så är de negativa konsekvenserna mycket större än de eventuella kostnadsfördelar som förväntas uppstå av att konkurrensutsätta skolan. Och att privata utbildningsanordnare ofta får mer betalt av andra kommuner om de sätter högre betyg på eleven anser vi sänder fel signaler.

Av länets 26 kommuner har 23 svarat Kommunförbundet Stockholms Län (KSL), att de på olika sätt är positiva till att gå med i en upphandling av vuxenutbildning, och endast två kommuner har sagt nej. Haninge var sist ut att ta upp frågan och beslutade den 16 december att inte gå med i upphandlingen.

Redan i dag har Haninge kommun goda möjligheter att tillgodose behovet av olika slags vuxenutbildning. Den egna verksamheten har god bredd, och det som inte kan erbjudas i egen verksamhet kan köpas genom andra kommuner. Vi vet i dag att elever är nöjda med kurserna vi har, att meritvärdena i stora delar ligger högt och att skolan inom vissa delar är kostnadseffektiv.

Om vi konkurrensutsätter skolan i dag riskerar skolan att minska i omfattning och därigenom få sämre förutsättningar att bedriva sin verksamhet. Vi behöver därför hitta bra mätvärden och det är ett arbete som vi har påbörjat. Ingen annan kommun har kommit i mål med det och vi kommer det närmaste året att genomföra arbetet tillsammans med personalen för att på ett hållbart sätt styra och följa upp verksamheten. Haninge kommun är öppen för att fortsätta samarbetet inom KSL med att eleverna har rätt att välja vilken skola de vill. Men vi är inte beredda att upphandla utbildning som vi redan erbjuder i kommunen.

Johan Svensk (MP)

ordförande

gymnasie- och

vuxenutbildningsnämnden

ANNONS

Johan Svensk (MP) vill inte att utbildning som erbjuds i kommunen ska upphandlas.foto: Mostphotos.com

Att privata utbildningsanordnare ofta får mer betalt av andra kommuner om de sätter högre betyg på eleven anser vi sänder fel signaler.

ANNONS