”Haninge har en stor hedersvåldsproblematik”

Alexandra Anstrell (M) tycker att det politiska styret i Haninge tar för lätt på hedersproblematiken.
Alexandra Anstrell (M) tycker att styret i Haninge tar för lätt på hedersproblematiken.
"Statistik för 2016 visar att Haninge ligger bland de högst placerade kommunerna i länet på antal ärenden till Origo, resurscentrumet mot hedersvåld och förtryck. Varför fegar S, MP och C i Haninge, varför vill de inte se verkligheten?", skriver Haningemoderaternas ordförande Alexandra Anstrell.

Sluta fega, se verkligheten!

Det är många som flytt från länder med förtryck och krav på kontroll av flickors sexualitet och förnekande av jämställdhet.

De kom hit till Sverige med högt ställda förväntningar på ett fritt samhälle.

De styrande i Haninge, S, Mp och C hävdade att allt vi gör räcker.

Vi tror att de vill bli en del av ett fritt land och en bättre jämställdhet.

På socialnämndens senaste möte behandlades remissvar på en motion om kartläggning av hedersvåld.

Dessvärre blev svaret att det finns ”en överblick över de barn och unga som är aktuella hos socialtjänsten med anledning av hedersrelaterat våld”.

De styrande i Haninge, S, Mp och C hävdade att allt vi gör räcker.

Om arbetet vi gör i dag räcker, hur kommer det sig att vi fortfarande har hedersproblematik bland Haninges unga?

Det behövs en kartläggning för att kunna se i hur stor utsträckning det förekommer samt om de insatser som görs är de rätta.

Hur hanterar vi det i skolans värld?

I Göteborg har man gjort en kartläggning av 1100 barn och unga i åldrarna 12-18 i socialt utsatta förorter.

Där kan vi ex se att 76, 8 % av tjejerna får endast umgås med tjejer, 57,8 % av tjejerna får aldrig eller sällan följa med på klassresa med övernattning.

Hur hanterar vi det i skolans värld?

Från kartläggningen i Göteborg har man kunnat dra många lärdomar varför detta är något som borde göras i alla kommuner.

Det är även något den nationella samordnaren förespråkade på Barnrättsdagarna i år och även föreningen Glöm aldrig Pela och Fadime.

Origo, det gemensamma resurscentrumet mot hedersrelaterat våld och förtryck, arbetar bra med olika insatser men även de skulle vara hjälpta av att få se hur situationen verkligen ser ut i de olika kommunerna.

Därför är en kartläggning av yttersta vikt och bör prioriteras.

Statistik för 2016 visar att Haninge ligger bland de högsta i länet på antal ärenden till Origo.

Barnkonventionen är mycket tydlig, alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter.

Ingen får diskrimineras.

Då är det också vår skyldighet att stävja all form av hedersförtryck.

Därför är en kartläggning av yttersta vikt och bör prioriteras.

Varför vill S, Mp och C inte se verkligheten?