”Vad gör Haninges förtroendevalda åt saken?”

Ögonblicksbild från stationen bakom Din Mat.
Ögonblicksbild från stationen bakom Din Mat.
Insändarskribenten Inger Johansson fortsätter att sätta de ansvariga för återvinningen i Haninge under lupp – och är inte nöjd med vad som hittills gjorts.

Något måste göras för att komma till rätta med den sanitära miljön vid våra återvinningsstationer.

Våra förtroendevalda behöver kraftfullt agera.

Det finns ingen som har ett helhetsgrepp vid stationerna.

Det borde finnas EN aktör

Som kommuninvånare är det inte lätt att veta vilka man ska kontakta.

Det kan vara Förpackningsindustrin (Stiab.se), SRV, El-kretsen (batterierna) eller fastighetsägaren.

Det borde finnas EN aktör = ett telefonnummer som man bara behöver ringa för att få problemen åtgärdade.

En samordnare som förmedlar till de olika aktörerna.

Batteriholkarna är för det mesta trasiga och batterierna ligger direkt på marken.

Ansvariga för företaget är svåra att nå.

En minimal klisterlapp sitter på holken, men när behållaren är trasig och locket hänger ner syns den inte. Dessutom är låsen så veka att de lätt går sönder.

Har sett flera mindre företagare som dumpar sina sopor vid stationerna, vilket inte är tillåtet enligt kommunen.

Ett tandlöst förbud, eftersom inga sanktioner ges.

Då är det bättre att låta dem fritt nyttja återvinningsstationerna och att man i stället tömmer och städar oftare.

Många tar heller inte ansvar för sin sophantering.

Folk orkar inte vika ihop kartonger eller sortera, utan bara dumpar allsköns avfall, från byggavfall och möbler till hushållssopor.

Vad har ni ansvariga gjort för att minska problemen?

Matavfall töms direkt på marken.

För råttor är det rena rama smörgåsbordet.

Ganska ofta ser man mänsklig avföring vid stationerna. Det är inte trevligt att behöva klampa i när man ska sortera sopor.

Det kan heller inte vara trevligt att behöva städa upp efter andra människor som svinat ner.

Vad har ni ansvariga gjort för att minska problemen?

Vad tänker ni göra för att minska svineriet vid stationerna?

Inger Johansson