DEBATT: ”Så kan Haninges lärarflykt stoppas”

Insändarskribenten menar att lönen inte är allt för att stoppa lärarflykten från Haninge.
Insändarskribenten menar att lönen inte är allt för att stoppa lärarflykten från Haninge.
"Lönen är inte ensamt svaret på att stoppa lärarflykten i Haninge. Nya skolbyggnader, undervisningsmaterial och fungerande skolledningar är minst lika viktigt", skriver "Bekymrad betraktare".

Kommunens grundskolechef framförde­ i höstas i denna tidning förhoppningen om att lärarlönelyftet skulle minska lärarflykten från kommunen.

Lönen är viktig, men det finns också andra åtgärder som kan vidtagas för att behålla lärare, som en god fysisk miljö.

Nybyggda skolor eller tillgång på bra undervisningsmateriel kan bidra till att lärare stannar.

En viktig detalj som inte har diskuterats­  är behovet av fungerande skolledningar.

Det förutsätts att det är legitimerade­ lärare­ som sätter betyg på eleverna, men det finns inte motsvarande krav på skol­ledare som ska bedöma legitimerade lärare­?

Skolledare utan relevant pedagogisk utbildning kan rekryteras, i vissa fall utan någon­ form av postgymnasial utbildning, vilket­ tyvärr förekommer.

Läs mer: Betygen ökar i Haninge – trots lärarbristen

Även dessa chefer ska bland annat i utvecklings- och lönesamtal bedöma legitimerade lärares förmåga, kommande lön och leda­ verksamhet, som de endast har en ytlig­ kännedom om.

Det förutsätts att det är legitimerade­ lärare­ som sätter betyg på eleverna, men det finns inte motsvarande krav på skol­ledare som ska bedöma legitimerade lärare­?

En dellösning kan vara att staten fastställer ett fungerande reglemente för rekrytering och utbildning av rektorer, men kommunen kan gå före som gott exempel.

Läs mer: Högre lön går före fler lärare i Haninge

Detta är ytterligare ett skäl för många lärare­ att lämna yrket (för närvarande har mer än 20 000 utbildade lärare lämnat yrket enligt­ SCB).

Lärare söker frekvent nya tjänster för att få bättre betingelser att utöva sitt yrke.

Dessa horisontella förflyttningar skapar ingen kontinuitet på skolorna, vilket påverkar produktionen (jämför PISA-resultaten).

Läs mer: L: Finns risker för glädjebetyg i Hainges skolor

En dellösning kan vara att staten fastställer ett fungerande reglemente för rekrytering och utbildning av rektorer, men kommunen kan gå före som gott exempel.