Haninges skolmat är i Sverigetoppen

Svar på insändare den 19 november med rubriken ”Barn måste få bättre matvanor från början”:

Insändaren nämner vikten av näringsriktig kost i våra skolor. Ja, jag håller verkligen med och det finns även tydligt i skollagen. Däremot spelar det ingen roll hur mycket näringsriktig kost som serveras om den inte äts upp. Här spelar matglädje och hela matupplevelsen en stor roll. Alla barn är olika och kommer från olika familjer. En del har det lite svårare än andra. Då är det viktigt att skolan är kompensatorisk, även när det gäller skolmaten. Våra barn är värda att få bra skolmat för att klara av skolarbetet.

Det är skolans ansvar att våra barn når kunskapsmålen, därmed är skolans personal en viktig resurs. Alla är viktiga utifrån sin roll. Alla behövs! Det är viktigt att vi producerar rätt saker på rätt sätt för vårt klimat och vår miljö. Det finns många sätt att minska klimatpåverkan. Ett sätt är att minska matsvinnet. Om vi ska lyckas med detta är det centralt att man producerar maten på rätt sätt och att vi serverar den i en miljö som genomsyras av matglädje.

I största möjliga mån är det viktigt att maten även produceras så nära som möjligt, helst ska det finnas tillagningskök på varje skola, inte via stora centralkök med långa transporter och redan färdigpackad mat. Skolorna och förskolorna i Haninge är duktiga på skolmat.

I White guide junior blev Haninge rankad som Sveriges sjätte bästa skolmatskommun av Sveriges 290 kommuner. Runstensskolan fick priset som den ”mest nyskapande skolmatsrestaurangen”. Långsiktighet, ihärdighet och ett brinnande engagemang ligger bakom framgångarna och vi ska hela tiden fortsätta förbättra, tillsammans, varje dag, för Haninges barn och unga.

Alexandra Anstrell (M)

Ordförande i grund och

förskolenämnden i Haninge