DEBATT: ”Fel när Haninges skolor tar mobilen”

Insändarskribenten menar att skolan agerar godtyckligt när mobilerna tas trots att de inte stör undervisningen.
Insändarskribenten menar att skolan agerar godtyckligt när mobilerna tas om hand.
"Tungelsta skola har nu infört mobilförbud för oss elever. Men enligt Skolverkets regler kan skolan bara ta våra mobiler om de anses störa undervisningen. Jag undrar varför ledningen på en Haningeskola gör såhär?", skriver "Anonym".

Skola utan mobiler, klockor som inte fungerar och lärare och skolledning som inte bryr sig om elever, det är Tungelsta skola för er alla!

Vi får inte ha mobiler.

Vi har typ inga klockor som fungerar och vi får inte göra saker i skolan som vi tycker är kul att göra, för det har blivit fråntaget från oss.

Vi elever har tagit fram regler från Skolverket om trygghet och omhändertagande av privata ägodelar.

Där står det att lärare och rektorer kan endast ta in mobiler om de är störande eller förstör undervisningen.

Men inte enligt ledningen på vår skola.

Men jag får inget svar på varför jag inte får använda min mobil.
Insändarskribenten ”Anonym”

Här blev vi från den 13 februari fråntagna rätten att ens  använda mobiler på raster. Det spelar ingen roll hur mycket vi försöker påverka beslutet, ledningen säger att de bestämmer och vi kan inte göra något åt det.

Enligt mig är detta fel då jag dels äger min mobil, dels inte använder den under lektionstid.

Men jag får inget svar på varför jag inte får använda min mobil.

Det känns  hopplöst att komma för sent till lektioner och ha väldigt tråkiga raster.

Då tappar man skolmotivationen.

Ingen kommer någonsin att vilja gå på en skola som inte låter eleverna få vara frispråkiga och göra som de vill och kunna påverka beslut.

Men som sagt, det är Tungelsta skola för er.