ANNONS

MP: ”Tokiga och häpnadsväckande förslag från Ida Drougge”

Hur kommunerna använder sina pengar påverkar inte hur mycket de vare sig får eller ger till utjämningssystemet, menar insändarskribenten.
Hur kommunerna använder sina pengar påverkar inte hur mycket de vare sig får eller ger till utjämningssystemet, menar insändarskribenten.
Ida Drougge och moderaterna fortsätter att ignorera fakta och sprida myter om utjämningssystemet. Hur kommunerna använder sina pengar påverkar inte hur mycket de vare sig får eller ger till utjämningssystemet.
ANNONS

Vem ska bestämma vilka av de 279 kommuner som idag får mer pengar än de ger använder sina pengar på ”fel sätt”? Att börja dela upp kommuner i skötsamma och icke skötsamma är om något att ställa kommuner mot varandra.

Att som Ida Drougge föreslå att staten skulle agera överförmyndare och granska varje kommuns ekonomi och bedöma vilka kommuner som skött sig och straffa kommuner som inte gjort det är lika tokigt som häpnadsväckande. Vi har en lång tradition av kommunalt självbestämmande och kommunala revisorer som sköter granskningen av kommunens verksamheter. Det har moderater sedan länge ställt sig bakom. 

Förslaget att staten skulle ta hela kakan av utjämningssystemet betyder att ta 7 miljarder från statskassan och ge till de 11 kommuner i landet som har bäst förutsättningar. Det blir svårsålt i riksdagen och resten av landet.

Som riksdagsledamot borde Ida Drougge veta hur utjämningssystemet fungerar och diskutera fakta istället för propaganda. Moderaterna marknadsför just nu en politik för bättre opinionssiffor och inte ett bättre Sverige.

Patrik Sandström, oppositionsråd Lidingö, MP