Har inte kommunen råd med underhåll?

Angående kommunalrådets uttalande om Vedastallet:

Kommunalrådet Örjan Lid förutsätter en hyreshöjning för ridskolan, om dess stall skulle upprustas/renoveras/saneras.

Under år av uteblivet fastighetsunderhåll ska alltså ridskolan drabbas av hyreshöjning, vilket i slutändan innebär ökade kostnader för ridskolans elever, av vilka en majoritet är flickor/kvinnor.

Man ställer sig onekligen några frågor: Har inte kommunen avsatta medel för kontinuerligt underhåll av sina fastigheter? Är det praxis att underhållsarbete också innebär hyreshöjningar? Hur stora blev hyreshöjningarna för ishockey- och fotbollsklubbarna när miljonsatsningarna gjordes på Vallentuna IP?

Med en bättre politisk ledning skulle vi kanske slippa de ständiga personalbytena i kommunen.