Har ni som röker ingen självkritik?

Ni rökare betraktar er som förföljda och missförstådda. Varför?

Ni slänger fimpar och snus överallt och var som helst. Ni ställer er och röker strax intill skyltar där det står ”Rökning förbjuden”. Ni sätter er bredvid mig på bussar och tåg och stinker. Ni försöker ibland dölja odören med parfym, med resultatet att det luktar dubbelt värre.

Har ni ingen självkritik? Kan ni inte läsa skyltarna? Förstår ni inte symbolerna?

I miljöbalken 15 kap. 30§ står: ”Ingen får skräpa ner utomhus på plats som allmänheten har tillträde eller insyn till.” Ni begår faktiskt en olaglig handling med er nedskräpning med fimpar.

Det är inte ni rökare som är missförstådda, utan ni själva som har missförstått både naturen och människan.

Förföljaren