Har Signalisten gett upp Bergshamra C?

För tre år sedan presenterade Signalisten och Solna stad ett förslag till upprustning och ”omdaning” av Bergshamra centrum. Det gick ut på att riva biblioteket på torget och i stället uppföra ett höghus med 12 våningar där. Förslaget möttes av en folkstorm, och Signalisten gjorde ”en pudel”, kallade till ”Nystart Bergshamra” och anordnade en workshop, där Bergshamraborna själva skulle få vara med och lägga fram förslag.

Arbetsgrupperna lyckades också på en rad olika punkter nå enighet om hur en upprustning av Bergshamra skulle kunna åstadkommas. Vid avslutningen hösten 2010 förklarade också Signalistens repesentant att en detaljplan för Bergshamra snarast skulle utarbetas på grund-val av resultaten av workshopen.

Sedan verkade det som om orken tog slut. Det sista livstecknet från Signalisten kom i april 2011, då det meddelades att utställning av detaljplan skulle ske ”direkt efter sommaren och beslut tas i september”. Men nu har sommaren gått och september har gått och Signalisten säger inte ett ord.

Under arbetet med workshopen var deltagarna ense om att en upprustning av centrum måste gå hand i hand med ny bostadsbebyggelse för att skapa större underlag för servicen. En rad konkreta förslag kom också fram. Men Signalisten tiger också på den punkten. Samtidigt driver Signalistens hyresnivåer bort den ena näringsidkaren efter den andra från torget, och ingen ny hyresgäst ges en chans att etablera sig i de tomma lokalerna. Bergshamra centrum som skulle upprustas och omdanas är nu snabbt på väg att förslummas och förfalla.

Räddningen för Bergshamra är kanske – som nyligen föreslagits – att stadsdelen bildar egen kommun, för då måste Signalisten lämna Bergshamra. Enligt stadgarna få nämligen stiftelsen bara äga fastigheter i Solna kommun.

Åke Söderlind, Bergshamra

Har visionerna för Bergshamra centrum dött, undrar skribenten.