Har skolorna inte råd med vikarier?

När lärare i skolan blir sjuka finns det sällan extra lärare som kan undervisa. Eleverna får då ingen undervisning i ämnet och kommer efter.

När läraren är borta läser inte eleverna själva utan håller på med Facebook, instagram, eller skickar SMS till kompisar. Det blir en massa dötid och man sitter och snackar med varandra.

Enligt en artikel i Dagens Nyheter i höstas ställs flera tusen lektioner in bara i Stockholms stad varje år. Ofta är det mycket svårt att få tag på vikarier.

Varför finns det inga lärarvikarier? Är det brist på lärare eller är brist på pengar?

Har inte skolan råd att betala vikariernas lön?

Om eleverna inte får bra undervisning hela terminen och sedan blir underkända i ett eller flera ämnen kan det bli svårt komma in på gymnasiet. Det blir dyrt för staten/kommunen om eleverna då måste gå om ett skolår.

Det är också tråkigt att gå om ett år. Man är äldre än klasskamraterna och kanske inte går till skolan. Man vill jobba, men det är svårt att få ett jobb. I stället kanske man sitter hemma och spelar tv-spel, blir trött och uttråkad. Kanske börjar man med droger och hamnar i dåliga gäng. Allt detta kan kosta samhället stora pengar.

Alla skulle tjäna på att det finns fler vikarier i skolan.

Samir 16 år