Har stadens politiker mindrevärdskomplex?

Varför är det så viktigt med skyskrapor för vissa stockholmspolitiker? Har man något slags mindervärdeskomplex för Stockholms låga bebyggelse? Vi ska vara stolta över vår låga bebyggelse som är ganska typiskt svensk och även typiskt europeisk.

Rom har till exempel inga skyskrapor alls, om man definierar skyskrapor som byggnader över 100 meter. I Paris byggde man skyskrapor en bra bit utanför stadens centrum i La Défense, ”för att inte Paris skulle vanprydas av skyskrapor” som det står i en guidebok om Paris.

Franska politiker tänker franskt, vissa stockholmspolitiker tänker amerikanskt. Politikerna tänker internationellt står det nämligen i senaste Mitt i Lidingö Tidning, men det är väl snarare så att man tänker amerikanskt än internationellt även om man påstår motsatsen.

De flesta skyskraporna i Miami och på Manhattan är för övrigt kontor och inte bostadshus. Amerikanerna vill i allmänhet bo på marken och inte i skyskrapor.

Det verkar dessutom som om det viktigaste med skyskrapor är att vissa politiker tycker det är ”häftigt” eller ”spännande”, inte så mycket att man vill ha skyskrapor av ekonomiska skäl eller av miljöskäl även om man kan försöka med sådana argument ibland också.

Ska vissa politikers skönhetsideal styra hur Stockholm utvecklas?